Garanti

SFA EL & TEKNIK

Autoriseret elinstallatør

Simon F. Andersen

 

Hvis du benytter dig af el- og vvs-virksomheder, der er medlem af TEKNIQ, er du dækket ind af TEKNIQs Garantiordning.

 

Dét giver dig tryghed som kunde.

 

Får du medhold i Ankenævnet for Tekniske Installationer, og opfylder installatøren ikke ankenævnets kendelse, indtræder TEKNIQs Garantiordning og dækker omkostninger ind til og med kr. 150.000 inkl. moms. Hvis installatøren har indbragt sagen for domstolene inden 4 uger efter afsigelsen af Ankenævnets kendelse, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor endelig dom foreligger, hvis installatøren ikke opfylder dommen.

 

Garantiordningen dækker, når virksomheden er medlem af TEKNIQ på det tidspunkt, hvor klagen modtages i Ankenævnet.

 

Garantiordningen dækker ikke i sager, hvor der klages over elinstallationsrapporter.

 

Læs mere, og download en brochure om klagevejledningen ved at trykke her.

 

2087 8848

Følg os på de sociale medier

QUICK CONTACT